• Presiseringer: #01-#06 (1 HEX). 

      Barth, Theodor (Design, 2020-08-14)
      [WALKABOUT: click file NAVIGATION EXHIBIT] Dette data-settet (1HEX) er en oppfølger av Tvergastein serien. Hensikten er å undersøke hvilke grep som er relevante i byen, når erfaringsbakgrunnen og erkjennelsen hviler på ...