• Striper - sett i lys av Schillers ideer om menneskets grunndrifter i form 

      Disen, Karen; Berg, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2018)
      Striper blir i denne studien undersøkt gjennom Friedrich Schillers konsepter om menneskets tre grunndrifter i form; formdrift, stoffdrift og lekedrift. Schillers teoretiske begreper brukes til å fokusere på forskning om ...