• "A runtime of queer durations" 

      Waheed, Hamid (Masteroppgave i billedkunst;, Master thesis, 2022)
      Skriftlig del av masterprosjekt, Kunstakademiet, 2022.