• Grid, vev, farge 

      Ulland, Mari (Masteroppgave i Medium- og materialbasert kunst;, Master thesis, 2022)
      Skriftlig del av masterprosjekt. Avdeling Kunst og håndverk, 2022