• Dis(placed) Shadows 

      Makurumbandi, Tendai M. (Masteroppgave Avdeling Dans;, Master thesis, 2021)
      Skriftlig del av masterprosjekt, MA Koreografi, 2021