• Estetiske læringsprosesser i den kulturelle skolesekken 

      Kahrs, Liv-Ellen Haugland (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
      Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020. Emnekode og emnenavn/ fag: PPDPE Pedagogikk og PPDFD Fagdidaktikk.