• Gut feeling 

      Jacobsen, Stian (Bacheloroppgave i tekstil;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022