• Instolasjon: dette er ikke stoler 

      Gaare, Rasmus (Bacheloroppgave i metall- og smykkekunst;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022