• Historier fra Nattbord 

      Bakke, Karoline Bækkevold (Master thesis, 2020)
      Masteroppgave Grafisk design og illustrasjon, Avdeling Design