• Time As Medium 

      Gordon, Melissa; Ostebo, Solveig; Sillman, Amy; Baer, Monica; Godfrey, Mark; Lookofsky, Sarah (Conference lecture, 2023)
      Norsk: Symposiet Time as Medium var en lang prosess med organisering, i samarbeid med Astrup Fearnley Museet. I praksis støttet museet symposiet ved å legge til honorarer til hver foredragsholder og hjelpe til med middag ...