• Bevegelige bølger 

      Hudson, Lise Larina (Bacheloroppgave i tekstil;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022