• Färger 

      Bergvall, Robert (Bacheloroppgave i Keramikk;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022