Now showing items 21-30 of 30

  • Striper - sett i lys av Schillers ideer om menneskets grunndrifter i form 

   Disen, Karen; Berg, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Striper blir i denne studien undersøkt gjennom Friedrich Schillers konsepter om menneskets tre grunndrifter i form; formdrift, stoffdrift og lekedrift. Schillers teoretiske begreper brukes til å fokusere på forskning om ...
  • Ornamenter 

   Disen, Karen (Others, 2018)
   I denne artikkelen skriver jeg om forholdet mellom hva ornamenter er og hvordan de blir oppfattet og misoppfattet. Jeg argumenterer for at ornamenter er sentrale i enhver billedbruk og forståelse. I Ornamentet ligger et ...
  • The Omnigraph Font Project 

   Raein, Maziar (Research report, 2019)
   The Omnigraf Font Project is celebrating 200 years of drawing education in Oslo with the design of a set of digital fonts, which are available for free download in connection with the anniversary celebrations in October ...
  • Sidsel Palmstrøm: Basis 

   Palmstrøm, Sidsel (Artistic production, 2019)
   Ordet basis kommer fra gresk og betyr sokkel, grunnlag eller grunnvoll. Ulike basis-definisjoner inngår i mange deler av matematikken, for eksempel i algebra, i funksjonsanalyse og i geometri og topografi. I arkitekturen ...
  • No more racing in circles – just pacing within lines of a rectangle 

   Vonna-Michell, Tris Tristam Valentin (Artistic production; Book, 2019)
   The box set publication No more racing in circles – just pacing within lines of a rectangle is a reflection on the impact of performing several narrations during a concentrated timespan and the various approaches to ...
  • Playwriting and polyvocality. Eselet 2015-2019 

   Halle, Jon Jesper (Others, 2019)
   Norsk versjon av artikkel publisert i Poly Magazine, 2019
  • Tekst og tau 

   Palmstrøm, Sidsel; Lund, Thure Erik (Book, 2019)
   Utgitt i forbindelse med utstillingen "Tekst og tau" på Buskerud Kunstsenter 09.10-10.11.19. Innholder forord av Sidsel Palmstrøm og essayet "Tau, primtall og sannhet" av Thure Erik Lund. Essayet er en frittstående tekst ...
  • Dog is Dog - a performance 

   Holmkvist, Saskia (Research report, 2019)
   Rapport fra prosjektet Dog is Dog (2017-2018) Prosjektet er støttet av KUF-utvalget ved Kunsthøgskolen i Oslo
  • Procession Action Tour 

   Holmkvist, Saskia (Research report, 2019)
   Rapport fra prosjektet "Procession Action Tour". Prosjektet er støttet av KUF-utvalget ved Kunsthøgskolen i Oslo.
  • Del 3: Ballets Russes og moderniteten – estetisk innovasjon og syntese 

   Jørgensen, Øyvind; Hall, Snelle Ingrid
   Ballets Russes (1909-1929) er kjent som kompaniet som reformerte den klassiske balletten og banet vei for moderniteten gjennom dristige og overskridende valg av form, uttrykk og tematikk. Kompaniets leder, impressario ...