• HOODS 

   Fiksdal, Ingri Midgard (Artistic production; Video; Doctoral thesis, 2014-02-26)
   A disorienting distortion of perception. Wearing costumes that enshroud their entire body and face, the audience circulates freely through the performance area, a space in which all manner of boundaries become blurred: the ...
  • Play Pretend Backstage. A meditation on the Work of Eva-Cecilie Richardsen 

   Skylstad, Kristian (Others, 2015-08-25)
   Tekst av Kristian Skylstad. Del av Eva-Cecilie Richardsens arrangement "Speaking and Building - processing choreographic relations", Kunsthøgskolen i Oslo, 25.-29. august 2015.
  • Hold Me Closely (From the Dark) 

   Allen, Jennifer (Others, 2015-08-25)
   Tekst av Jennifer Allen. Del av Eva-Cecilie Richardsens arrangement "Speaking and Building - processing choreographic relations", Kunsthøgskolen i Oslo, 26.-29. august 2015.
  • Om Speaking & Building og Kunsthøgskolen i Oslo 

   Mortensen, Jørn (Others, 2015-08-25)
   Tekst av Jørn Mortensen. Del av Eva-Cecilie Richardsens arrangement "Speaking and Building - processing choreographic relations", Kunsthøgskolen i Oslo, 25.-29. august 2015. Norsk og engelsk språk.
  • Cosmic Body 

   Fiksdal, Ingri Midgard (Artistic production; Video; Doctoral thesis, 2015-10-30)
   Cosmic Body is Ingri Fiksdal’s new expanse of choreographed lights, illusions, sounds, moving bodies and objects. Noticeable inspired by the idea of perpetual motion and kinetic flow, Fiksdal has constructed Cosmic Body ...
  • STATE STATE STATE 

   Fiksdal, Ingri Midgard; Petersen, Jonas Corell (Book; Doctoral thesis, 2016)
   STATE is the deadly God who kneads and bakes our bread. The state has the power to form our will and show us how to perform our rituals. Like dough, the state is kneaded by its citizens, competing states, and raised by ...
  • STATE 

   Fiksdal, Ingri Midgard (Artistic production; Video; Doctoral thesis, 2016)
   Regissør Jonas Corell Petersen og koreograf Ingri Fiksdal har med STATE gått sammen om å lage en danseforestilling som grenser til konsert. Musikken er komponert av Lasse Marhaug, og danske Henrik Vibskov står for ...
  • En hånd er en manet. Tekster fra 16 april – 26 oktober 2015 

   Richardsen, Eva-Cecilie (Book, 2016)
   "Tingene leder . Jeg begynte å ta ting i hendene. Å bære rundt, gav meg følelsen av å eie. Av å romme noe utenfor meg selv. Å inkludere mer, gjorde kroppen lettere å bære. Jeg behøvde ikke å anstrenge meg så mye. ...
  • Shadows of Tomorrow 

   Fiksdal, Ingri Midgard (Artistic production; Video, 2016-01-21)
   Shadows of Tomorrow is a reworking of Ingri Fiksdal’s production BAND from 2012. With Shadows of Tomorrow Fiksdal wants to create the immersive experience of a psychedelic concert, but only through moving bodies and light. ...
  • Choreopoetic : text contributions from fourteen choreographic related (dance) artists 

   Richardsen, Eva-Cecilie (Book; Doctoral thesis, 2016-04-26)
   Fra innledning av Eva-Cecilie Richardsen: "Choreopoetic gir et møte med 14 markante stemmer, som bidrar med koreografisk tekst - tekster som verk - skrevet spesielt for denne publikasjonen [...] Tekstene i Choreopetic ...
  • Speaking and Building 

   Richardsen, Eva-Cecilie (Artistic production; Book; Doctoral thesis, 2016-04-26)
   This publication is the first part of three interconnected works including "Speaking and Building - processing choreographic relations" / "The Wave of the Work" (arrangement) and "Choreopoetic" (text, publication) by ...
  • Speaking and Building - processing choreographic relations. Photo documentation from the arrangement August 25th-29th 2015 

   Richardsen, Eva-Cecilie (Artistic production; Doctoral thesis, 2016-04-26)
   "Speaking and Building - processing choreographic relations" er en del av markeringen som avslutter koreograf Eva-Cecilie Richardsens arbeid som stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, ...
  • Exhibiting Choreography – exploring transmission across disciplines and discourses. Disputas 

   Richardsen, Eva-Cecilie (Video, 2016-09-30)
   I løpet av stipendiatperioden sin har Richardsen gjennom et omfattende researcharbeid og tverrestetiske eksperimenter undersøkt spørsmål rundt verksavgrensning, autonomi, kronologi og romlig persepsjon. Gjennom sin metode ...
  • Diorama 

   Fiksdal, Ingri Midgard (Artistic production; Video; Doctoral thesis, 2017)
   With the Diorama performance series, Fiksdal stages particular views of natural and urban landscapes in different cities and contexts. The word “diorama” often refers to a three-dimentional model of a landscape, such as ...
  • Thinking Alongside 

   Fiksdal, Ingri Midgard (Book; Doctoral thesis, 2018)
   The publication "Thinking Alongside" is an appendix to Ingri Midgard Fiksdal's artistic PhD project "Affective Choreographies" (2013-2018). The project started within the framework of The Norwegian Artistic Research Program, ...
  • Affective Choreographies 

   Fiksdal, Ingri Midgard (Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid - Avdeling Dans, Doctoral thesis; Book, 2018)
   This publication is a part of the outcome of Ingri Midgard Fiksdal’s artistic PhD project "Affective Choreographies" (2013-2018). The project started within the framework of The Norwegian Artistic Research Programme, and ...
  • Deep Field 

   Fiksdal, Ingri Midgard (Artistic production; Video; Doctoral thesis, 2018)
   Deep Field will be a performance for five dancers. It centers around running, and its affective qualities, both on behalf of the performers and the spectactors. Jenny Hval and Lasse Marhaug will compose the music. Amongst ...
  • Session 1: Research fellows from the Academy of Dance 

   Fiksdal, Ingri; Bandlien, Brynjar Åbel; Edvardsen, Mette; Lyster, Janne-Camilla; Parkinson, Chrysa (Conference object; Video, 2018)
   Chrysa Parkinson, Professor of New Performative Practices (MA) at Stockholm University of the Arts (department of Dance), in conversation with the four research fellows at KHiO’s Academy of Dance – Ingri Fiksdal, Janne-Camilla ...
  • Dancing Recurrences 

   Bandlien, Brynjar Åbel (Doctoral thesis, 2019)
   The collection of paper sheets that you are holding are the reflections of Dancing Recurrences – a performative practice within dance and dance-making. Dancing Recurrences, is an artistic research project by Brynjar Åbel ...