Ph.d.-prosjekt: En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera (2014-2019)
En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera er Silje Aker Johnsens kunstneriske doktorgradsarbeid ved Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Det kunstneriske doktorgradsarbeidet fokuserer på kombinasjonen av bevegelse og vokalutøvelse i forskjellige sammenhenger og i ulike uttrykk. Silje Aker Johnsen har bakgrunn fra det klassiske musikkfeltet, opera og samtidsmusikk, men også som danser og i tverrkunstnerisk scenekunst.

Hvordan kan jeg utvide mitt sceniske utrykk vokalt og fysisk som utøver, kanskje i retning av en hybridutøver? Hvilke innvirkninger får dette på mitt virke som utøver i forskjellige sceniske situasjoner og produksjonsformer?

Hovedlinjene i prosjektet følger prosesser og refleksjoner rundt material- og verkutvikling og den tverrfaglige utøverens potensielle roller i ulike utviklingssituasjoner. Refleksjonsarbeidet diskuterer ulike plasseringer i sjangre, grader av medskapende virksomhet, og aspekter av forberedelse, trening og improvisasjon i utviklingen av en praksis.

Hovedverkene i prosjektet er bl a Her - av Erik Dæhlin og Silje Aker Johnsen, som er bearbeidet flere ganger og vist i ulike versjoner ved både KHiO og Den Norske Opera og Ballett i 2017 og 2018. Videre er verkene Sedimenter - av Mia Habib og Silje Aker Johnsen (2018) og Tulipan - koreografisk partitur av Janne-Camilla Lyster og adapsjon av Silje Aker Johnsen (2018) å nevne. Innen opera har spesielt arbeidet med kammeroperaen Ballerina - av Synne Skouen, med libretto av Oda Radoor og regi av Hilde Andersen (2017), vært sentralt.

Se det kunstneriske doktorgradsresultatet i Research Catalogue

Recent Submissions

  • Her 

    Johnsen, Silje Marie Aker; Dæhlin, Erik (Artistic production; Others, 2017)
    En levende kropp er en huskende kropp. En huskende kropp er en levende kropp. Å minnes kan være en frigjørende handling - en forsoningsprosess mellom kroppen av i dag og kroppen av i går og hva den kan bli. Et velkjent ...