Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarth, Theodor
dc.contributor.editorBarth, Theodor
dc.coverage.spatialNorge, Osloen_US
dc.date.accessioned2021-05-04T09:51:33Z
dc.date.available2021-05-04T09:51:33Z
dc.date.issued2021-05-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753452
dc.descriptionFlyveblader: data sett utviklet i 6 trinn—#01 forsøk; #02 prøv igjen; #03 gjør noe annet; #04 vend tilbake; #05 avlær; #06 kryss over.en_US
dc.description.abstractSamlingen undersøker redegjørelsen som alternativ til utredninger—undersøkelser og evalueringer—i virksomheter som KHiO. Med basis i en kritikk av programvare som regneark, tekstbehandler og lysbilder (Office pakken til Microsoft). Det argumenteres for at Office pakken—i sitt forhold til underliggende spesialisert programvare—har et liknende forhold til saksbehandling, som media offentligheten har til politikken. Man må være øvd i å lese mellom linjene. Videre diskuteres bruken av eksterne konsulenttjenester v/undersøkelser og evaluering. Hvorav også bruken av statistisk visualisering, uten underliggende statistisk metode. Noen ganger er det universiteter med ellers høye standard krav som brukes. Det blir videre drøftet ulike tall-kulturer ved KHiO: metrikk og målinger som brukes i forbindelse med tegning og produksjon, vs. de som benyttes i undersøkelser. I den ene kulturen gir tall et midlere mål i arbeid som utvikler seg til det oppstår i egen målestokk. I den andre kulturen er ikke slike resultater fraværende, men langt svakere. Videre drøftes spørsmålet om kunstnerisk kvalitet i arbeid—som henger på at det opptrer i egen målestokk—har et potensial for en bredere anvendelse i redegjørelsen for arbeidet som gjøres ved skolen. En del av konteksten for serien er diskusjonen om formal- vs. realkompetanse. Og hvilke verktøy man har for å betone/styrke sistnevnte. Denne diskusjonen baserer seg på en drøfting av realkompetanse blant utøvere/praktikere og teoretikere/akademikere som jobber med konvergente mål, under samme tak. På dette bakteppet legges det an til en diskusjon/debatt om utviklingen av realkompetanse i relasjonen mellom forskning og kunst v/PhD stipendiatene arbeid, og tendensen at de i etterkant av graden søker arbeid ved skolen. Denne utviklingen dras opp i forhold til DORA-erklæringens mulige relevans for skolen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherKHiOen_US
dc.relation.haspart6 flyveblader #01-#06 (1 HEX)en_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleOffice pakkenen_US
dc.title.alternativeEn kritisk drøfting av undersøkelser med allmenn redegjørelse for utdanning som alternativen_US
dc.typeDataseten_US
dc.description.versiondraften_US
dc.rights.holderTheodor Barthen_US
dc.subject.nsiAntroponomien_US
dc.relation.projectProject Spinozaen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal