Ph.d.-prosjekt: Mineraler og naturfenomener – Kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert utforskning (2014-2019)
Prosjektet er en utforskning av elementære komponenter innen keramikk, både materialer og metoder, og hvordan disse kan sammensettes for å oppnå nye kunstneriske uttrykk. Utforskningen vil ikke fokusere på anvendelser og teknikker innen tradisjonell keramikk, men se nærmere på mineraler i sin naturlige form og formdannende naturfenomener. Innhentet kunnskap om mineraler og fenomener vil bli omsatt til regelbaserte formgivningsmetoder som igjen blir anvendt for å frembringe uforutsigbare former og materialkombinasjoner. Hovedresultatet er en serie kunstneriske verk skapt ved å benytte metoder og kunnskap tilegnet gjennom undersøkelsene.

Se hele prosjektbeskrivelsen her

Se det kunstneriske doktorgradsresultatet i Research Catalogue

Recent Submissions