Foto: Ylva Greni Guldbrandsen


Ph.d.-prosjekt: En egen trykkpresse (2014-2019)

"Dette stipendiatprosjektet sprang ut ifra en interesse for det trykte mediet i en digital tid. Under arbeidstittelen taktilitet i trykksaker fordypet jeg meg i den norske grafiske håndverksindustrien. Jeg gjorde inngående studier for å tilegne meg det utdøende håndverket gjennom det som er igjen av opprinnelige miljøer med kompetanse på setting av løse typer og tradisjonelt boktrykk. Etter å ha gått i lære og avlagt «svenneprøve» gjorde prosjektet en omdreining. Jeg erkjente at min historie som kvinnelig, ufaglært boktrykker fra den andre siden av den digitale revolusjonen er en annen.
Artistic research dreide seg etterhvert om å finne og definere egne rom, både fysisk, intellektuelt og historisk. Refleksjoner brakt på banen gjennom Virginia Woolfs essay Et eget rom. Det ble klart hvor sentrale de materielle forutsetningene for en kunstnerisk praksis var. Jeg trengte et eget rom å tenke i, og helt konkret; en egen trykkpresse.
Tittelen henviser til Et eget rom, samt Tre Guineas (hvor Woolf oppfordrer kvinner til å skaffe sin egen trykkpresse). En egen trykkpresse er også navnet på et essay jeg skrev som markerer prosjektets vendepunkt. På Woolfs oppfordring anerkjente og etablerte jeg mitt eget boktrykkeri og fant inngangen til å forske på boktrykk på mine egne premisser. Essayet er håndsatt, trykket og bundet som det første arbeidet produsert i eget trykkeri.
I prosjektet forsker jeg på og gjennom Virginia Woolfs novelle, The Mark on The Wall, skrevet mens hun lærte seg selv å sette bly. Den er det første publiserte eksperimentet med bevissthetsstrøm, stilen som skulle gjøre henne kanonisert. Min interesse for Woolf grunner i at hun, som meg, var selvlært setter og bokbinder. Hun så trykkpressen som veien til kunstnerisk frihet. Novellen er et produkt av en forfatter dypt involvert i bokens fysiske produksjon, men er ikke ansett som spesielt viktig i det store bildet av forfatteren Virginia Woolf. I mitt tilfelle ble Woolfs «designarbeider», der bokproduksjon er en del av et forfatterskap, langt mer relevant å se til enn den tradisjonelle industrihistorien. Jeg har gjennom prosjektet beveget meg langs yttergrensene av boktrykkerfaget og diskuterer og utfordrer definisjonene av både profesjonen og håndverkets plass og rolle, historisk så vel som i dag. Fra kvinne-perspektivet vil jeg påstå at Woolf er relevant innen designdiskursen, og representerer en feministisk normkritisk innfallsvinkel til boktrykk.
Prosjektet har resultert i en rekke eksperiementer som kan plasseres i mellomrommet mellom utprøvninger, tekniske & metodiske undersøkelser, resultat og refleksjon. Disse arbeidene, og hele prosessen jeg har vært igjennom, har utviklet meg håndverksmessig og intellektuellt. Når jeg satt setting av bly og bokbinding i relasjon med litteraturen åpnet det seg et enormt rom bak trykksaken. Taktilitet i trykksaker, overflater og teknisk utvikling, ble likestillt ordene. Min intensjon har hele veien vært å finne metoder for bruk av bokhåndverk på min måte. Med mål om å forstå typografi like mye fysisk som visuelt, og utvikle nærhetssoner til ordene for å generere nye ideer og tanker."

Hovedverket bestod av en massiv installasjon av novellen gjengitt på over 1800 enkeltstående trykk i overlyssalen på Kunstnernes Hus. Thon Knutsen dro opp setting av løse typer til en skala som beveget forholdet mellom setting og lesning i forhold til kropp, fra noe intimt og håndfast til noe stort og fragmentarisk, med hensikt å peke på et marginalisert men grunnleggende fenomen i Woolfs forfatterskap - setting av løse typer.

Stipendiatprosjektet ble presentert og vurdert på Kunstnernes Hus i Oslo under KHiOs Artistic Research Week 22.–27. januar 2019.
Bedømmelseskomité: Andreas Berg, professor i illustrasjon, Kunsthøgskolen i Oslo ; Johanna Lewengard, professor i grafisk design, Konstfack, Stockholm ; Marit Grøtta, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Martin Lundell, professor i grafisk design, Kunsthøgskolen i Oslo ; Theodor Barth, professor i skriving og teori, Kunsthøgskolen i Oslo ; Annelise Bothner-By, interiørarkitekt ved Oslo Interkulturelle Museum (tidligere stipendiat ved KHiO).

Se hele prosjektbeskrivelsen her

Recent Submissions

 • The Mark on the Wall : Prosess, tekstarbeider, referanser 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production; Doctoral thesis, 2019)
  Samtidig med utstillingen av Ane Thon Knutsens hovedverk "The Mark on the Wall" på Kunstnernes Hus, vises tidligere arbeider i resepsjonsgalleriet på Kunsthøgskolen i Oslo, 22.-27. januar 2019.
 • The Mark on the Wall 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production; Doctoral thesis, 2019)
  Hovedverk / hovedresultat i Ane Thon Knutsens ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Ane Thon Knutsens hovedverk er det siste av en rekke adapsjoner av Virginia Woolfs novelle The Mark on the Wall, som ble skrevet mens ...
 • En egen trykkpresse. Prosjektbeskrivelse 

  Knutsen, Ane Thon (Others, 2018)
  Beskrivelse av ph.d.-prosjektet "En egen trykkpresse"
 • En egen trykkpressse 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production; Doctoral thesis, 2017)
  Artists' book. Skrevet, satt og trykket av Ane Thon Knutsen. Linosnitt av Ylve Thon. Opplag: 100.
 • An Evening of the Book / The Mark on the Wall 

  Knutsen, Ane Thon (Artistic production; Doctoral thesis, 2017)
  To dager lang workshop der litteratur, grafisk design, scenografi og performance møtes. Arbeidet er ledet av Ane Thon Knutsen i samarbeid med Schouskollektivet. I løpet av to dager har en tverrfaglig gruppe fra de ulike ...