Foto: Stephen Hutton


Stipendiatprosjekt: Textile Traces
Utgangspunktet for mitt prosjekt er norsk tekstilindustri og industrihistorie, og jeg bygger på min egen arbeidserfaring fra veveriet Sjølingstad Uldvarefabrik i Lindesnes.
I prosjektet arbeider jeg med spørsmål knyttet til endringsprosesser i industrien, med et fokus på mekanismene som er i virksomhet når en bedrift blir etablert, er i drift og blir avviklet. Jeg forholder meg til den historiske utviklingen i ullvareindustrien i Norge, og i lys av dette undersøker jeg betydningen av håndverk og ferdighet, og hvordan spesifikk kunnskap om industriell tekstilproduksjon utvikles, overføres og ivaretas.

Nye registreringer

  • REFLECTION. Weaving Fabrics for Suits 

    Schmidt, Franz Petter (Doctoral thesis, 2017)
    Foreword: I began the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme at the Oslo National Academy of the Arts (KHiO) in October 2011. My work, Weaving Fabrics for Suits, was developed in the textile department of the Art ...