Stipendiatprosjekt: Poetikk for estetikk i endring
Hvordan formulere nye og mer dynamiske begrep for kunstnerpraksis i estetisk flytende, ustabile og sosialt komplekse situasjoner?
Med utgangspunkt i min egen praksis som billedkunstner vil jeg foreta grundige undersøkelser av språket vi kunstnere bruker om vår praksis og om sammenhengene vi arbeider i.
I utviklingsarbeidet vil betraktning av kunstnerroller, endringer i estetikkbegrep og kunstneres samfunnsrelevans ha plass i både materialinnsamling, tekstproduksjon og i produksjon av nye verk og prosjekter. Endringer av rammer og innhold i kunsten fordrer nye formuleringer.
Mitt eget kunstneriske prosjekt har startet i en identitetsproblematikk, knyttet til min biografi og samiske bakgrunn, men utvidet seg til en videre behandling av vårt forhold til omgivelsene – vår tilknytning til natur og samfunn. Det kunstneriske prosjektet har vært en aktiv håndtering av de natur- og kulturressurser som til en hver tid er tilgjengelige, både gjennom iscenesettelser i verk og utstillinger, men også i sosiale sammenhenger. Prosjektet har vært en pågående insistering på at teori og praksis må være sammenvevd. Som kunstnere danner vi vår egen teori.
Utviklingsarbeidet har som målsetting å vise hvordan språk og tekstlig formulering fungerer i a) kunstnerisk prosess, i b) identitetspolitikk på billedkunstfeltet og c) kunstneres beskrivelser av sitt ståsted i det offentlige rom. Dette er en videreføring av min egen praksis og særlig erfaringer med undervisning ved Kunsthøgskolen i Bergen og arbeid med det faglige fundamentet for Kunstakademiet i Tromsø.

Recent Submissions