Foto: Tobias Bohm 2015

Stipendiatprosjekt: The Economy of Survival (2012-2016)

"Hva skjer når at et samfunn blir dypt transformert av en katastrofe? Hvordan tilpasser naturen og menneskets sine overlevelsesstrategier i det nye samfunnet som vokser frem? Hvordan kan man som enkeltstående kunstner arbeide med store globale samfunnsendringer og skape ny innsikt og kunnskap om steder og situasjoner som allerede er gjennomrapportert fra i media? Disse store åpne samfunnsspørsmålene har stått sentralt i Siri Hermansens stipendiatprosjekt “The Economy of Survival” som har resultert i tre kunstprosjekter: Chernobyl Mon Amour, Land of Freedom (Detroit) og Terra Nullius (Kiruna). Prosjektene som i hovesak har resultert i film og fotografi tar utgangspunkt i Tsjernobyls forbudte sone, Detroit´s økonomiske ruin, og Kiruna-området hvor Hermansen har sett på den pågående verdikollisjonen mellom samene og internasjonal gruveindustri. Mens de katastrofale hendelsene i Tsjernobyl og Detroit ikke var planlagt, men like fullt menneskeskapte, er den industrielle gruveekspansjonen i Kiruna-regionen pågående og nøye planlagt av myndighetene, på tross av at grunnleggende samiske rettigheter blir krenket og samenes eksistens trues."

Recent Submissions

 • The Economy of Survival. Disputas 

  Hermansen, Siri (Video, 2016-04-26)
  Hva skjer når at et samfunn blir dypt transformert av en katastrofe? Hvordan tilpasser naturen og menneskets sine overlevelsesstrategier i det nye samfunnet som vokser frem? Hvordan kan man som enkeltstående kunstner ...
 • Land of Freedom 

  Hermansen, Siri (Artistic production; Video, 2012)
  Film, fotografi. Land of Freedom (Detroit) 2012 - 31:49 min. I filmen "Land of Freedom" fra Detroit møter vi mennesker som ser på det katastroferammede samfunnet som en mulighet for å leve et bedre liv enn i det såkalte ...
 • Terra Nullius 

  Hermansen, Siri (Artistic production; Video, 2012)
  Film i 2 deler. I Terra Nullius (Kiruna) skildrer Siri Hermansen i to filmer og en serie fotografier hva som skjer når økonomiske, miljømessige, sosiale og kulturelle verdisystemer står mot hverandre. Det er den pågående ...
 • THE ECONOMY OF SURVIVAL. Chernobyl Mon Amour 2012, Land of Freedom (Detroit) 2012 Terra Nullius (Kiruna) 2013 

  Hermansen, Siri (Doctoral thesis, 2016-04-26)
  The project The Economy of Survival consists of three separate site-specific art projects which takes as their point of departure the industrially imploded cities of Chernobyl (Ukraine) and Detroit (USA), and the ...
 • Chernobyl Mon Amour 

  Hermansen, Siri (Artistic production; Video, 2012)
  "Chernobyl Mon Amour" består av en HD-film (19:50 min), fotografi og skulptur. I filmen "Chernobyl Mon Amour" bodde Hermansen sammen med Dennis og Maxim, to Ukrainske statsansatte guider som til daglig tar turister, ...