• Bordverksted 

      Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2013-10-01)
      Vi undersøker bordet som arena og aktør. Kan bordet iscenesette det som skal skje, inviterer til en hendelse, ivaretar en fortelling om noe som har skjedd eller noe som kunne ha skjedd? Workshop/ utforskning tilknyttet ...