• Aktører 

      Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-12-03)
      En romlig installasjon med performance. "Aktører" er en undersøkelse av romlige virkemidler som aktører i møte mellom mennesker. Installasjonen er utviklet i samarbeid med masterstudentene (MA2) i koreografi ved Kunsthøgskolen ...