Annelise Bothner-By er interiørarkitekt MNIL og tidligere stipendiat (2012-2015) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Design. Temaet for hennes stipendiatprosjekt er utstillingsdesign for fagutstillinger for museer. Bothner-By utforsker hvordan publikums romlige tilstedeværelse kan bli del av en utstillings fortellinger.Fra utstillingen "Norvegiska romá - norske sigøynere". 2014


Fra "Aktører". 2012. Foto: Oda Hveem.

Recent Submissions

 • Bordverksted 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2013-10-01)
  Vi undersøker bordet som arena og aktør. Kan bordet iscenesette det som skal skje, inviterer til en hendelse, ivaretar en fortelling om noe som har skjedd eller noe som kunne ha skjedd? Workshop/ utforskning tilknyttet ...
 • Baronesse Campingvogn; Museumsobjekt OMu.g001067 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-06-10)
  Campingvognverksted. Undersøkelser rundt hvordan campingvognen som inngår i utstillingen Norvegiska romá - norske sigøynere, kan brukes og stilles ut. Hva betyr det for vognen å bli utstilt, og hvordan opplever vi den i ...
 • Norvegiska romá - norske sigøynere. Ett folk - mange stemmer 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2014)
  Annelise Bothner-By har designet utstillingen "Norvegiska romá – norske sigøynere. Ett folk - mange stemmer" på Interkulturelt museum på Grønland i Oslo. Utstillingen omhandler Norges minste nasjonale minoritetsgruppe, ...
 • Aktører 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-12-03)
  En romlig installasjon med performance. "Aktører" er en undersøkelse av romlige virkemidler som aktører i møte mellom mennesker. Installasjonen er utviklet i samarbeid med masterstudentene (MA2) i koreografi ved Kunsthøgskolen ...
 • Refleksjoner. Møter i utstillingsrommet. Et utviklingsarbeid om utstillingsdesign for museer 

  Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-12-17)
  Denne samlingen tekster er skrevet i forbindelse med et kunstnerisk utviklingsprosjekt innen utstillingsdesign for fagmuseer, gjennomført i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen ...
 • Rapport. Møter i utstillingsrommet 

  Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-11-24)
  Denne rapporten er en redegjørelse for utviklingsprosessen i min utforsking innen utstillingsdesign for fagmuseer. Utviklingsarbeidet er gjennomført innenfor Stipendprogrammet for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling ...
 • Trappebakkehagen 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2015-06-24)
  An artistic research project combining spatial and social experience in educational geology installation. Partner: Førstelektor Dr. sci. Anne Birkeland. The Garden of Stairs’ was launched in the Botanical Gardens of the ...
 • Spor på stedet 

  Bothner-By, Annelise (Artistic production, 2013-03-02)
  Vandreutstilling, vises i 7 museer. Plottet og malt poppelfinér. Del av stipendiatarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. Visningssteder: Oslo museum (april-september 2012); Haugalandmuseene (oktober-desember, 2012); Glomdalsmuseet ...