Signe Becker (f.1981) er billedkunstner og scenograf. Hun har en bachelor i Scenografi fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad (2006) og en Master i designfag, visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo (2008).


Ph.d.-prosjekt: Tableau Vivant, Levende bilde - Tableau Vivant som katalysator for utforskning av scenografiens muligheter i grenselandet mellom teater og billedkunst (2019-)

Prosjektet består i å skape en serie tablåer skapt fra et visuelt, scenografisk utgangspunkt hvor hun bevisst sammenstiller konvensjoner fra både teaterrommet og kunstrommet i jakten på et tredje presentasjonsrom. Tableau Vivant - fransk for levende bilde, er en tradisjon fra tidlig 1900-tallet hvor objekter, rom og mennesker ble nøyaktig arrangert og komponert sammen i et frosset bilde. Bildet er stillestående, men levende fordi det betraktes over tid.

Kan en gjenoppdagelse av Tableau Vivant-tradisjonen bidra til å hviske ut skillelinjer mellom billedkunst og teater? Hvilke muligheter for dramatikk åpenbarer seg i tablåenes langsomme endringsprosesser? Kan en sammenstilling av teaterrommets og utstillingsrommets konvensjoner åpne opp for et tredje rom - et refleksjonsrom?

Beckers stipendiatprosjekt vil bestå av tablåer som er visninger, eller mer presist verk, hvor hun lar rommet, materialene, objektene og etter hvert menneskekroppen operere under billedkunstens idé om det visuelles egenverdi, samtidig som hun anvender teaterets virkemidler som tid, dramaturgi, lys og lyd. Gjennom en slik arbeidspraksis ønsker Becker å blåse nytt liv i Tableau Vivant-sjangeren.

Recent Submissions

  • Skeleton Woman 

    Becker, Signe; Langgård, Ingvild (Artistic production; Video, 2020)
    Skeleton Woman er en del av Becker sin doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo. SKELETON WOMAN Av Becker/Langgård Oslo Internasjonale Teaterfestival / Black Box teater / Kunstnernes Hus Av og med: Julie Solberg, Cecilie ...