Miriam Sogn er høgskolelektor og fungerende fagansvarlig for skuespillerutdanningen ved Avdeling Teaterhøgskolen.

Recent Submissions

  • Herr Marmelade 

    Sogn, Miriam (Artistic production, 2018)
    Regi på Herr Marmelade av Noah Haidle, sluttproduksjonen til 3. klasse BA Skuespillerfag ved NSKI Høyskole. Premiere: 07. juni 2018. Forestillinger 08., 09. og 10. juni. 2018