Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Øyvind
dc.contributor.authorHall, Snelle Ingrid
dc.date.accessioned2019-10-01T07:41:52Z
dc.date.available2019-10-01T07:41:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619487
dc.descriptionVideoopptak av forelesninger under konferanse ved Kunsthøgskolen i Oslo, 09.02.19 - 09.02.19. Videoopptak av fordypningsklasser med studentene ved BA samtidsdans, BA klassisk ballett og 1BA jazzdans
dc.description.abstractBallets Russes (1909-1929) er kjent som kompaniet som reformerte den klassiske balletten og banet vei for moderniteten gjennom dristige og overskridende valg av form, uttrykk og tematikk. Kompaniets leder, impressario Sergej Djagilev, kuraterte et utstrakt samarbeid mellom datidens ledende samtidskunstnere; koreografer, dansere, komponister, billedkunstnere og designere, som sammen skapte en syntese mellom tradisjon og et nyskapende modernistisk uttrykk. Nijinsky, Fokine, Stravinky, Debussy, Kandinsky, Picasso, Bakst og Chanel er alle eksempler på kunstnere med tilknytning til kompaniet. Innflytelsen fra Ballets Russes kan leses inn i temaer knyttet til estetiske valg, kjønnsuttrykk, performativ fysikalitet og kunsthistoriske perspektiver for perioden 1880-1930. Seminaret er tredje del i en seminarserie som ser på modernisme og dans i sammenheng med kunsthistorie, historiske hendelser og samfunnsmessige endringer. Hvor står det modernistiske perspektivet i dag? Seminaret knyttet teori og refleksjon opp mot kunstpraksis og –erfaring, og inngår i en internasjonal scenekunstdiskurs knyttet til historisk rekonstruksjon, formidling, arkivering, kunstnerisk/spekulativ reaktivering, danseren som agent for historisk materiale (body as archive), sjangeroverskridende kunstuttrykk og møter mellom tradisjons- og kunstuttrykk. Med Ballets Russes som utgangspunkt søkte seminaret å skape et rom for tverrkunstnerisk diskusjon, møter og utveksling på tvers av kunstfelt og avdelinger ved KHiO, andre universitet og høyskoler. Dansekunstens rolle for utviklingen også innen andre kunstfelt, ble reflektert gjennom foredrag og demonstrasjoner: 1) Foredrag: "Rewriting Dance History: the Ballets Russes in the Contexts of Early Twentieth-Century Dance" ved danseviter Dr. Hanna Järvinen, Uniarts, Helsinki (Foredraget ble holdt på engelsk). 2) Samtale/presentasjon: "Kunstens fortropper, en samtale om viktige strømninger innen kunst og mote/kostymehistorie rundt århundreskiftet" ved kostymedesigner professor Kathrine Tolo, KHiO og HiØ og kunsthistoriker høgskolelektor i kultur og samfunn, Mona Pahle Bjerke, KHiO. 3) Presentasjon/Demonstrasjon: "Dame Alicia Markova – i går, i dag og i morgen" ved professor i klassisk ballet Tim Almaas, KHiO, og 1BA klassisk ballett, KHiO. 4) Foredrag/presentasjon: "Stravinsky og dansen" ved komponist og professor Asbjørn Schaathun, Norges musikkhøgskole. 5) Foredrag: "Ballets Russes og Norge" ved historiker Dr. Sigrid Øvreås Svendal, Danseinformasjonen. Samarbeidspartner Danseinformasjonen. Støttet av KUF internt (Utvalg for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning). Arrangør Avdeling Dans, KHiO, ved førsteamanuensiser Snelle Ingrid Hall og Øyvind Jørgensen. I tilknytning til seminaret, ble det arrangert en 14 dagers fordypning for studentene ved BA samtidsdans, BA klassisk ballett og 1BA jazzdans, som involverte teknikktrening, skapende arbeid, innstudering og workshop.
dc.titleDel 3: Ballets Russes og moderniteten – estetisk innovasjon og syntese


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record