Now showing items 18-21 of 21

  • Oda Skaathun 

   Skaathun, Oda (Bacheloroppgave i billedkunst BA Kunstakademiet;, Artistic production; Bachelor thesis, 2019)
   Avgangsarbeid av Oda Skaathun, BA billedkunst. Essay og fotografier av kunstverk i avgangsutstilling. Fotograf: Øystein Thorvaldsen.
  • Thomas Bremerstent 

   Bremerstent, Thomas (Bacheloroppgave i billedkunst BA Kunstakademiet;, Artistic production; Bachelor thesis, 2019)
   Avgangsarbeid av Thomas Bremerstent, BA billedkunst. Essay "Skulptur / i 12 billeder" og fotografier av kunstverk i avgangsutstilling. Fotograf: Øystein Thorvaldsen.
  • Thyra Dragseth 

   Dragseth, Thyra (Bacheloroppgave i billedkunst BA Kunstakademiet;, Artistic production; Bachelor thesis, 2019)
   Avgangsarbeid av Thyra Dragseth, BA billedkunst. Essay "I spenn mellom private anliggender og sosialt engasjement" og fotografier av kunstverk i avgangsutstilling. Fotograf: Øystein Thorvaldsen.
  • Triva Mohebbi Shahin 

   Shahin, Triva Mohebbi (Bacheloroppgave i billedkunst BA Kunstakademiet;, Artistic production; Bachelor thesis, 2019)
   Avgangsarbeid av Riva Mohebbi Shahin, BA billedkunst. Essay "vaguely threatening" og fotografier av kunstverk i avgangsutstilling. Fotograf: Øystein Thorvaldsen.