• SYSTEM 

      Køster Holst, Katrine (Doctoral thesis; Video, 2018)
      I videoen illustrerer jeg hvordan en tegning bygges opp etter et system basert på terningkast. Jeg har lenge arbeidet med å inkorporere systemer og regler i min praksis. Arbeidsprosessene ender ofte i uventede resultater ...