Carl Christian Lange er førsteamanuensis i scenografi ved Avdeling Teaterhøgskolen.

Recent Submissions

  • LIVE-RE-MAKE 

    Lange, Carl Christian (Report, 2019)
    Prosjektet utforsker dokumentasjon og formidling av sceniske verk innenfor teater, dans og musikk ved bruk av lydopptak og video. Installasjonene foreslår videreutvikling til nye romlige kunstverk som alternativ til passiv ...