Seminarserien ser på modernisme og dans i sammenheng med kunsthistorie, historiske hendelser og samfunnsmessige endringer. Hvor står det modernistiske perspektivet i dag? Seminaret knytter teori og refleksjon opp mot kunstpraksis og -erfaring. Seminaret ønsker å bidra inn i en spesifikk dansekunstdiskurs, men også til en mer generell kunnskap om og interesse for dansehistorie. Til tross for økende interesse for kroppen i kunsten, er dansens historie lite reflektert inn i den generelle norske og internasjonale kunsthistorien. Historien belyses åpent undersøkende og kritisk. Støttet av KUF-utvalget ved Kunsthøgskolen i Oslo