• Rapport för KUF-projektet EARTHLY MATTERS 

      Slotte, Caroline (Artistic production; Report, 2019-02)
      Projektet Earthly Matters är ett konstnärligt utvecklingsarbete kretsande kring materialitet och materialmässiga tvetydigheter. Människans förmåga att identifiera och kategorisera material på basen av visuella kännetecken ...