Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Geir Tore Holm
dc.date.accessioned2018-05-24T11:26:23Z
dc.date.available2018-05-24T11:26:23Z
dc.date.issued2017-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499097
dc.descriptionVideoopptak av disputas. Kunstner og stipendiat Geir Tore Holm forsvarer sitt forskningsarbeid "Poetikk for estetikk i endring", i disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo, mandag 12. juni 2017. Hovedveileder: Carina Hedén, kunstner. Bedømmelseskomité: Kristin Bergaust, professor Høgskolen i Oslo og Akershus ; Harald Gaski, 1. amanuensis Universitetet i Tromsø ; Nis Rømer, kunstner, Danmark. Torgeir Vassvik vil joike i forbindelse med disputasen.nb_NO
dc.description.abstractGeir Tore Holms kunstnerskap har utgangspunkt i identitetsproblematikk, med basis i hjembygda Manndalen (Olmmáivággi) i Gáivuotna/Kåfjord i Troms, men har gått videre til en større behandling av forhold til omgivelsene – vår tilknytning til natur og samfunn. I stipendiatprosjektet har økologi vært forsøkt brukt som begrep for å posisjonere og beskrive en indre struktur i kunstnerskapet, tydeliggjøre det, og for å sette det i en videre sammenheng. Forankringene har vært stedskunst, urfolkskunst og gårdsbruket Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold. Det samlende landbruksperspektivet virker forsterkende på en kunstnerisk plassering i aksene urban–rural kultur, modernitet–tradisjonell kultur og immateriell–materiell kultur. Hvilken forståelse kan jordeierskap, landskapserfaringer og arbeidet med gårdsbruket tilføre kunstnerpraksisen? Gjennom de landlige ståstedene, som omfatter Manndalen, Sørfinnset i Gildeskål, Nordland og Ringstad, søkes en erfaringsbakgrunn og forståelseshorisont for både selvforståelse og sterkere motivasjon for nye prosjekt og verk. Dette resulterer i verk som med enkle midler, er direkte møter med og belysning av omgivelsenes kompleksitet. Dokumentariske innfallsvinkler sørger for umiddelbarhet og realisme. Arnestedene i Kåfjord, Gildeskål og Skiptvet – i stor bestemt av livsløpet – utgjør potente steder for skolering i en aktiv håndtering av natur- og kulturressurser som til en hver tid er tilgjengelige. I løpet av stipendiatperioden har Geir Tore Holm også vært involvert i så ulike lokaliteter som Ildlandet, Chile, Bjørvika, Oslo, Kiruna, Sverige, Ottawa og Kangirsuk, Canada, Kongsvinger og Neiden. I stipendiatprosjektet har disse så ulike stedene blitt sett i sammenheng med prosjektets fokus på samtidskunstpraksis, økologi, urfolkskunst og landbruk. Utstillingen Anleggsarbeider, Vigeland-museet, Oslo, 2013-14 var en sammenstilling av verk og prosjekter fra prosjektperioden og utgjør det kunstneriske arbeidet i Poetikk for estetikk i endring. Sammen med en skriftlig kritisk refleksjon som tar for seg Geir Tore Holms oppveksthistorie, gjennomgang av utstillingen Anleggsarbeider og en diskusjon omkring kunstnerens praksis er grunnlaget for bedømmelsen av det kunstneriske utviklingsarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleDisputas Geir Tore Holm: Poetikk for estetikk i endringnb_NO
dc.typeVideonb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record