Ph.d.-prosjekt: Kairos-koden - En utforskning av mental styrke, øyeblikks-kreativitet og skaperkraft (2017-2020)

Med utgangspunkt i et samarbeid mellom Den Norske Opera & Ballett og Olympiatoppen har Sødal i dette doktorgradsprosjektet utforsket sammenhengen mellom mental styrke, kreativitet og skaperkraft. Mens man innenfor toppidretten og andre fagfelt lenge har hatt fokus på mentale og psykologiske mekanismer knyttet til prestasjonsangst og det å være best når det gjelder, har dette ikke på samme måte vært et prioritert tema innenfor kunstfeltet. Sammenliknet med andre høypresterende yrker har kunstfeltet vært oppsiktsvekkende lite opptatt av slike dimensjoner.

Sødal har i sitt prosjekt intervjuet flere av Norges fremste kunstnere og toppidrettsutøvere. Ut ifra dette intervjumaterialet har han utviklet en alternativ prestasjonspsykologisk metode rettet inn mot høypresterende miljø generelt og kunstfeltet spesielt. Metoden, som han kaller Kairos-koden, tar sikte på å tilrettelegge for spenningsregulering og optimalisering av utøveres kreative og skapende ressurser.

En kunstnerisk inngang på høyprestasjon og prestasjonsangst kan åpne feltet på en produktiv måte, og håpet er at Kairos-koden kan utgjøre et praktisk og anvendbart prestasjonspsykologisk verktøy for mennesker i mange ulike prestasjonsmiljø. Kanskje kan metoden også bidra til å sette nye spørsmål på dagsorden innenfor prestasjonspsykologien og kreativitetsforskningen. Kairos-koden har da også blitt møtt med stor interesse fra andre prestasjonsmiljø, noe som har ført til at Sødal de senere år har holdt en rekke kurs og foredrag i ulike sammenhenger og fagfelt.

Recent Submissions