Ph.d.-prosjekt: Sensitivitet som strategi – Trepunktskonseptet i en kunstnerisk praksis
Prosjektet Sensitivitet som strategi – Trepunktskonseptet i en kunstnerisk praksis er en undersøkelse av min praksis innen materialbasert skulptur- og installasjonskunst. Jeg skal se på hvilke kunstneriske prinsipper denne praksisen kan sies å springe ut fra, og hvilken plass arbeidene kan ta i en samfunnsorientert diskurs. To begreper går igjen i denne undersøkelsen: det materialbaserte og det romlige, og jeg definerer begge i en vid forstand. Begrepet materialbasert inkluderer både det fysiske materialet jeg konstruerer og former skulpturer i, og det immaterielle, kunnskapsbaserte materialet jeg bearbeider parallelt. Det romlige i prosjektet Sensitivitet som strategi manifesterer seg konkret i skulpturinstallasjoner, men jeg bruker også begrepet for å diskutere min kunstneriske erfaring i en kritisk kontekst. Hovedproblemstillingen min er: Hvordan kan kunst som uttrykkes gjennom objekter og romlighet utfordre et dualistisk verdenssyn og fremme et perspektiv som fokuserer på forbindelser og sammenhenger heller enn på motsetninger?

Recent Submissions

  • A Square on a Sphere 

    Johnslien, Marte; Skeide, Cecilie; Halland, Ingrid (Artistic production; Book, 2018)
    Bok utgitt til utstillingen med samme navn i Lillehammer kunstmuseum 20. oktober 2018 - 24. februar 2019. Arbeidene inngår i kunstnerens ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. I denne boken ...