Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolhjell, Dag
dc.date.accessioned2016-12-07T18:25:10Z
dc.date.available2016-12-07T18:25:10Z
dc.date.issued2013-10-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424571
dc.description.abstractFremstillingen i dette kapitlet bygger vesentlig på tre kilder: Anders Krogvigs jubileumsbok fra 1918, som stort sett behandler forhistorien og de første årene etter grunnleggelsen i 1818 (Krogvig 1918); Øystein Parmanns jubileumsbok fra 1970, som tar for seg alle de 150 årene (Parmann 1970); og arkivalier fra ”Tegneskolen” på Riksarkivet (ligger under Statsarkivet). Krogvigs bok tar i det vesentligste bare for seg forhistorien og selve etableringen, og litt om arbeidet de første fire-fem årene, til skolen ble permanent i 1822. Krogvig har brukt de gamle arkivene. Parmanns bok tar for seg alle de 150 årene, men legger også vekt på forhistorien og de første årene, og er mye orientert mot de personene som står sentralt i skolen, ikke den institusjonelle eller politiske siden. Han vektlegger også den økende konflikten mellom ”kunst” og ”håndverk” innenfor skolen, og står helt på ”kunstens” side. Han har ikke hatt adgang til de gamle arkivene, og bygger her helt og holdent på Krogvig når det gjelder de første årene. Ingen av dem oppgir referanser ved sitater. Det synes som dette rikholdige arkivmaterialet på Riksarkivet ikke har vært brukt av noen kunsthistorikere siden Krogvig, og det finnes derfor heller ikke utskrifter av de mange håndskrevne dokumenter med gotisk skrift, som for eksempel skolens ulike vedtekter. Det dokument som særlig vektlegges i denne fremstillingen, er utkastet til en plan for en kunstskole i Christiania. Der jeg har brukt kilder med gotisk håndskrift, har jeg hatt hjelp av Jens Petter Nielsen, som har transkribert de fleste dokumentene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesTegneskolen 200 år i 2018;16
dc.titleTegneskolen – ”Den Kongelige Tegne- og Kunstskole”: Den første offentlige kunstskole – det første kunstpolitiske dokumentnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Tegneskolen 200 år - arbeidsnotater [26]
    Arbeidsnotater utgitt som enkeltstående publikasjoner i forbindelse med 200-årsjubileet for Kunsthøgskolen i Oslos kunst- og designutdanning i 2018

Vis enkel innførsel