Amanda Steggell er professor i koreografi ved Avdeling Dans.