Recent Submissions

  • [Uten tittel] 

    Waledkhani, Gelawesh (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • She must jump. So do I. So I do it. I will never land. 

    Leira, Siri (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • An attempt to describe what cannot be described 

    Bakketun, Andrea (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • I grenselandet mellom tegning og maleri 

    Karlsen, Ottar (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • Om å bli ferdig 

    Meidell, Pernille (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet. Arbeidstittel: Notes on a Scandal
  • Videoinstallasjon - Bildet som installasjon 

    Tveitan, Endre (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • "Ideer.doxc" "Lørdag 23. februar, Tøyen" 

    Sæther, Martin (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • State of the real 

    Perez, Jenny Patiño (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • (ABOUT:BLANK) On The Subject Of Onto Unconscious Characteristics Of Screen Tools And Their Impact On Artistic Practice 

    Bang, Anders (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • Världen under vatten 

    Tiainen, Anni (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • Kunst og religion : Teater og rituale, fiksjonen og det sakrale 

    Holmberg, Liv Kristin (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • [Uten tittel] 

    Følling, Ida (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • [Uten tittel] 

    Høgenhaug, Aksel (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • IMOT FUNKSJONALITET; ANTI-PRAGMATISME OG IRRASJONALITET, EMO-KONSEPTUALISME OG ET ADEKVAT SPRÅK, DRØMMELOGIKK OG ABSTRAKSJON. -OPPRØRET MOT HVERDAGEN I KUNSTEN. 

    Thidesen, Tor SR (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • [Uten tittel] 

    Bech-Ravn, Martin (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • En rekke nedtegnelser 

    Ørmen, Lene Baadsvig (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • Granite 

    Ghosh, Goutam (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • Øvelser 

    Hvamen, Snorre Eirik (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • I'm are making Art too 

    Hourani, Dima (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
    Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet