• Et arbeid 

      Skibrek, Camilla (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • Eirik Senje svarer på noen spørsmål (2. -27. februar , 2012, Oslo), og en hypotetisk situasjon 

      Senje, Eirik (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • Maybe MFA Thesis 

      Fadlabi, Mohamed Ali (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • Myriadesinnet 

      Gramstad, Ida (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • Norske monumenter: Mastertese 2012 

      Bennin, Andreas (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • Personlig horoskop 2012: Tese 

      Andersen, Marthe (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • Short thesis: (Part 2) 

      Benammar, Hanan (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • -sted er der man havner- 

      Sølberg, Sara (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • The Birth and Death of the Image In three scenarios during disaster 

      Ghossein, Ahmad (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • TOGETHER IN ELECTRIC DREAMS - THE COMPRESSION OF MAN 

      Qvale, Knut Oscar Severin (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • UNTITLED(READMISSION#1-) OG UMULIGHETEN AV ET TREDJE STED ETTER LESNING AV MAURICE BLANCHOT 

      Gaarder, Kaya (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • [Uten tittel] 

      Aamås, Ragnhild (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • [Uten tittel] 

      Frey, Tito (Andreas Max) (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • [Uten tittel] 

      Jensen, Naja Lee (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • [Uten tittel] 

      Sæther, Christian Tony Norum (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • [Uten tittel] 

      Leirkjær, Mona Sjo (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • [Uten tittel] 

      Steinum, Camilla (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • [Uten tittel] 

      Bredesen, Marianne (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
    • [Uten tittel] 

      Mathisen, Christine Malnes (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet