Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Sanseorganenes møte med verden - et essay i fire deler: syn, hørsel, lukt og smak, berøring. 

  Jenssen, Øyvind Novak (Masteroppgave Avdeling Kunstakademiet;, Master thesis, 2020)
  Skriftlig del av masterprosjekt, avdeling Kunstakademiet, 2021
 • Hvordan kan jeg bidra til kollektiv og individuell opplevelse av undring og refleksjon - og konfrontere “virkeligheten” med noe grunnleggende menneskelig? 

  Eriksen, Mari (Masteroppgave Avdeling Kunstakademiet;, Master thesis, 2021)
  Skriftlig del av masterprosjekt, MA Billedkunst, 2021
 • On balancing artworks and ´lifeworks´ 

  Melstrøm, Eirik (Masteroppgave Avdeling Kunstakademiet;, Master thesis, 2021)
  Skriftlig del av masterprosjekt, MA Billedkunst, 2021
 • Jeg vil være materie (I want to matter) 

  Bjørnaali, Ingrid Kristensen (Masteroppgave Avdeling Kunstakademiet;, Master thesis, 2021)
  Skriftlig del av masterprosjekt, MA Billedkunst, 2021
 • Power/less 

  Sandvik, Kier Cooke (Masteroppgave Avdeling Kunstakademiet;, Master thesis, 2021)
  Skriftlig del av masterprosjekt, MA Billedkunst, 2021
 • Mitt kunstneriske prosjekt 

  Slåttnes, Daniel (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2014)
  Skriftlig del av masteroppgave i billedkunst - Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Kunstakademiet, 2012
 • [Uten tittel] 

  Wara, Agatha (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • As long as the dogs are allright 

  Vestenfor, Vilje Cecil Kern (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • The passages between four rooms 

  Bayat, Emel (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • -skriven mellan mörker och ljus, innanför och utan tid 

  Danielsson, Christoffer (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • Aurum-nub. The secret history of gold 

  Klokk, Kornelia Remø Klokk (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • Time, a Glossary 

  Adutova, Vika (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • Can handmade objects radiate joy? 

  Stramrud, Marthe Elise (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • Prosess 

  Sørfjordmo, Øyvind (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • Confetti 

  Jeon, Youngshin (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • I gode og onde dager 

  Bø, Stine Horgen (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • Ice fishing for stories on a sea of information 

  Jawdokimov, Anton Attal Alexei (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • [Uten tittel] 

  Segelberg, Carl (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • Tempo, Tempo, Tempo - et intervju med meg selv 

  Pedersen, Urd J. (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018
 • Jeg håber virkelig, der er regn 

  Alexanian, Beatrice (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
  Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018

Vis flere