• Curious Cabinets. KUF 2017/ 18 

      Blikstad, Bjørn Jørund (Report, 2018)
      Forord: "KUF-prosjektet 'Curious Cabinets' er tilvirkningen av et vitrineskap laget av undertegnede som en slags introspektiv kulturkritik. At jeg finner det passende er på bakgrunn av samtidens blødende grenser mellom ...