• Rise of the Haptagon 

      Blikstad, Bjørn Jørund; Strøm, Sigurd (2014)
      Hyperbol flatedannelse med utgangspunkt i en kronologisk fortsettelse av papirkonstruksjon av de platonske legemer til regulær heptagonal tesselering.