• Site Seeing 

      Tinglum, Gerd (Artistic production, 2009-02-03)
      Illustrasjon/ foto i boken "Site Seeing" av Nina Witoszek Fitzpatrick. Foto tatt på byggeplassen under Operaens oppførelse. Foto av planter på byggeplassen, og av noen av de som arbeidet der i perioden 2005-2007. Boken er ...