Heidi Marian Haraldsen er høgskolelektor i pedagogikk og studieprogramansvarlig for Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) i dans og teater.

Nye registreringer