• Veiledning og vurdering i kunstopplæring og kunstutdanning 

      Haraldsen, Heidi Marian (Rapport;1-2012, Research report, 2012-07-17)
      Vurdering er et sentralt tema i undervisning og læring. En god vurderingspraksis og god veiledningskompetanse kan bidra til å fremme læring og motivasjon hos studentene samt synliggjøre forholdet mellom fagets egenart, ...