• RE-PUBLIC Jewellery 

      Ljungberg, Anders (Artistic production, 2016-02-17)
      Smyckekonsten är en konstart som öppnar för möjligheten att utforska frågor kring den kroppsliga identiteten i relation till det offentliga. I en tid då föreställningen om våra kroppar, i hög grad skapas utifrån generaliserande ...