Ph.d.-prosjekt: Strukturer for handling, strukturer for tanke (2015-2020)
Strukturer for handling, strukturer for tanke undersøker det kunstneriske arbeidet som et mentalt og produktivt rom. Hva er dette rommets egenskaper og hvilke rammer må være tilstede for at rommet skal fungere? Doktorgradsarbeidet er først og fremst et studium av kunstnerisk metode. Det er en subjektiv metode, men den har sterke elementer hentet fra blant annet amerikansk konseptkunst og minimalisme, samt fra folkekunsten i form av ulike håndarbeidstradisjoner.

Utførelsen av arbeidene er langsom og forholder seg til en rekke kriterier som dels bestemmes på forhånd, dels underveis. Enkle streker og enkle sting repeteres over lang tid. Hva ligger til grunn for valgene som tas, og hvilke kunstneriske, praktiske og assosiative konsekvenser får de? Med systematiske nedtegnelser og observasjoner, ser doktorgradsarbeidet nøye på når og hvordan avgjørelser tas gjennom hele arbeidsprosessen. Hvis rammene blir for rigide, fungerer de hemmende. Dette er en hårfin balanse.

En tematikk som har vært gjennomgående, er forholdet mellom prosess og resultat, som kan synes flytende i arbeidene. En annen er hva det innebærer å utføre arbeidene selv fremfor å la andre gjøre det. Selv om arbeidene ved visning framstår som selvstendige kunstverk, ser Jonsbu arbeidene som en synliggjøring og dokumentasjon av prosessen det er å lage dem.

I doktorgradsarbeidet inngår Broderi på papir, Vorma, august 2018 og Rutearksamling , samt seks tekster og ett bildeessay i bok; Tråder, Vorma, Scene 5, Hvor er Sol LeWitt?, 3 undersøkelser, Arbeid med «Broderi på papir» og Vev .

Arbeidene ble presentert og vurdert i utstillingen Formatet kan være tid, uten å være en tidslinje. Formatet kan være en strekning. Formatet kan være en strekning opplevd over tid i Edvard Munchs Atelier i på Ekely i Oslo, 11. – 27. oktober 2019.

Bedømmelseskomité:
Caroline Slotte (FI), kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Matts Leiderstam (SE), kunstner, forsker ved Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet
Gerd Tinglum (NO), kunstner, professor ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen

Veiledere:
Dyveke Sanne, kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Ane Hjort Guttu, kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Jyrki Siukonen, kunstner, forsker ved University of the Arts, Helsinki

Recent Submissions

 • Disputas: Tina Jonsbu - Strukturer for handling, strukturer for tanke 

  Jonsbu, Tina (Video, 2020-06)
  Tina Jonsbu forsvarer sitt doktorgradsarbeid Strukturer for handling, strukturer for tanke. Sted: Zoom, Kunsthøgskolen i Oslo, 27. april 2020. Bedømmelseskomité: Caroline Slotte (FI), kunstner, professor ved Kunsthøgskolen ...
 • [6 texts and pictorial essay in book, 2019] 

  Jonsbu, Tina (Book; Doctoral thesis, 2019)
  The texts in the book describe rather than conclude, and I have worked with them in a way similar to the way I relate to my other artistic works. Among other things the texts have a formal framework that has helped to ...
 • Formatet kan være tid, uten å være en tidslinje. Formatet kan være en strekning. Formatet kan være en strekning opplevd over tid 

  Jonsbu, Tina (Artistic production; Doctoral thesis, 2019)
  Tina Jonsbus doktorgradsarbeid "Strukturer for handling, strukturer for tanke" ble presentert i utstillingen "Formatet kan være tid, uten å være en tidslinje. Formatet kan være en strekning. Formatet kan være en strekning ...
 • [Seks tekster og bildeessay i bok, 2019] 

  Jonsbu, Tina (Book; Doctoral thesis, 2019)
  Seks tekster og ett bildeessay: Tråder Vorma Scene 5 Hvor er Sol LeWitt? 3 undersøkelser Arbeid med «Broderi på papir» Vev Tekstene i boken beskriver, heller enn konkluderer, og jeg har arbeidet med dem på ...
 • Rutearksamling 

  Jonsbu, Tina (Artistic production; Doctoral thesis, 2019)
  Rutearksamling (1997–) Rutearksamling besto per 10.10.19 av en samling på 725 ruteark der ingen er like. Jeg tegner blyantsirkler rundt linjenes skjæringspunkter. 300 ark er fylt med sirkler og 425 står igjen. ...
 • Broderi på papir. Serie 2, restetråder 

  Jonsbu, Tina (Artistic production; Doctoral thesis, 2019)
  Broderi på papir (2017–) Serie 2, restetråder Trådene i broderiene er restetråder fra korsstingsbroderier som allerede er utført av andre eller meg selv på et tidligere tidspunkt. Jeg broderer vilkårlige sting til ...
 • Broderi på papir, serie 1 

  Jonsbu, Tina (Artistic production; Doctoral thesis, 2019)
  Broderi på papir (2017–) Serie 1 Broderi på papir, Serie 1 ble presentert i utstillingen Formatet kan være tid, uten å være en tidslinje. Formatet kan være en strekning. Formatet kan være en strekning opplevd over ...
 • Vorma, august 2018 

  Jonsbu, Tina (Artistic production; Doctoral thesis, 2019)
  Vorma, august 2018 (2018–) Broderi på lin (12 cm x 25 m), trådpalett (482 farger fra serien DMC Mouliné Spécial 25), notatbok med fargeregistreringer, liste med motiver, trådsett i konvolutter og materiale for trådsett ...