• Der barna sover 

      Næss, Tale (Artistic production; Video, 2016)
      Scenetekst framført som lesning med barn og voksne i rollene, under Scenetekstivalen, Vårscenefest i Tromsø 27. april 2016.