• Ars sine nihili est 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-06-07)
   Fotobok. Artists' book nr. 5 av 6 som dokumenterer eget FOU-arbeid med digital fabrikasjon og problemstillinger knyttet til dette. Plassert i biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo.
  • BOMBARDO 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-02-28)
   Project manager: Trine Wester. The pilot-project “Bombardo” started in august 2012 and will be concluded during spring 2013. The aim of this pilot-project is to explore the possibilities of taking digital fabrication “out ...
  • Digital Twin 

   Wester, Trine (Artistic production, 2018)
   Digital Twin består av to skulpturer i to utgaver; i digital versjon og i faktisk materie. I galleri-rommet møter publikum først arbeidene i materiell versjon. Her kan man gå rundt i rommet og betrakte arbeidene. Deretter ...
  • First tools 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-03-04)
   Fotobok. Artists' book nr. 6 av 6 i en serie som dokumenterer eget FOU-arbeid innen digital fabrikasjon og problemstillinger knyttet til dette. Plassert i biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo.
  • Goethes Dream: Simbodic 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-06-07)
   Artists' book nr.4 av 6 som dokumenterer FOU-arbeid innen digital fabrikasjon og problemstillinger knyttet til dette. Plassert i biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo.
  • Holotypus 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-06-07)
   Fotobok. Artists' book nr. 5 av 6 som dokumenterer eget FOU-arbeid med digital fabrikasjon og problemstillinger knyttet til dette. Plassert i biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo.
  • Reisen til jordens indre 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-04-03)
   Artists' book. Dokumentasjon over videoinstallasjonen Reisen til Jorden Indre, ferdigstillt i 2003, og på turne med Riksutstillinger fram til 2006.
  • Remebrance of places past 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-02-15)
   Rom-installasjon bestående av lyd og video. Ferdigstilt: 01.06.2012. Innkjøpt til Norveg Kystmuseum i Rørvik, Norge. Oppdragsgiver: SINTEF.
  • Return to the real 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-06-07)
   Fotobok. Artists' book nr.1 av 6 som dokumenterer FOU-arbeid innen digital fabrikasjon og problemstillinger knyttet til dette. Plassert i biblioteket ved Kunsthøgkolen i Oslo.