• Digital Twin 

   Wester, Trine (Artistic production, 2018)
   Digital Twin består av to skulpturer i to utgaver; i digital versjon og i faktisk materie. I galleri-rommet møter publikum først arbeidene i materiell versjon. Her kan man gå rundt i rommet og betrakte arbeidene. Deretter ...
  • Reisen til jordens indre 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-04-03)
   Artists' book. Dokumentasjon over videoinstallasjonen Reisen til Jorden Indre, ferdigstillt i 2003, og på turne med Riksutstillinger fram til 2006.
  • Remebrance of places past 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-02-15)
   Rom-installasjon bestående av lyd og video. Ferdigstilt: 01.06.2012. Innkjøpt til Norveg Kystmuseum i Rørvik, Norge. Oppdragsgiver: SINTEF.